Nyhetsarkiv

Ny parkeringsløsning - Aimo park

Informasjon/ Brukerveiledning for kjøretøy med tildelt parkeringsrett

Vi etablerer en ny parkeringsløsning for våre leietakere som har en tildelt parkeringsrett. Dette tilsier at dere sum brukere skal administrere dette systemet selv, hvor stiftelsen legger inn den parkeringsrett som reguleres av avtaleforholdet. Dette tilsier at dere må sende inn navn, adresse og telefonnummer til post@sbsb.no. Brukerveiledning for denne applikasjon kommer på ett senere tidspunkt når vi har mottatt Deres innsendte navn, adresse og telefonnummer. 

Med vennlig hilsen

 

Tor Yngve Melbye

Daglig leder - Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap 

Last ned Informasjon om nytt parkeringssystem