Søknadsskjema personalbolig


Alle uthevede felt (*) MÅ fylles ut

Personopplysninger
Kontaktinformasjon
Ansettelsesforhold:
Familieforhold:
Ønsket boligvalg:
Velg ønsket boligtype: Må fylles ut
Ønsker garasje: Valgfri
Avdelingsleder bekrefter ansettelsesforhold:
Andre opplysninger: Valgfri
Ønsker tilbakemelding på: Må fylles ut
NB! DokumentasjonsskravSignert bekreftelse på ansettelse fra avdelingsleder må legges ved som pdf,
eller ettersendes på e-post til post@sbsb.no


Samtykke for lagring av personopplysninger: Må fylles ut

I et forsøk på å unngå automatisert spam, ber vi deg om å løse følgende matematiske nøtt